SININEN EU-LINJA

Sininen tulevaisuus on EU-kriittinen puolue.

Me näemme, että EU-hankkeita on arvioitava nykyistä enemmän kansallisen edun näkökulmasta. Kannatamme itsenäisten valtioiden liittoa, emme liittovaltiota tai tulonsiirtounionia. Liittovaltiokehitys on ristiriidassa kansanvaltaisten periaatteiden kanssa. EU:ssa tulee tehdä yhteistyötä rajat ylittävien yhteisten asioiden kuten sisämarkkinoiden toimivuuden, ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunnan eteen.

Sininen tulevaisuus on EU:n uudistaja. Mikään poliittinen järjestelmä ei ole pysyvä, ellei se ei kykene uudistumaan ja sopeutumaan. EU-päätöksentekoa on tuotava enemmän kansalliselle tasolle ja EU-tason päätöksentekoa taas demokratisoitava. EU-toimintaa ja -budjettia on karsittava ja löydettävä yhteisymmärrys niistä suurista kysymyksistä, joihin EU-yhteistyössä keskitytään. Sinisten mielestä Suomen on ajettava rohkeaa omanlaistaan EU-politiikkaa, uskallettava olla eri mieltä, tehtävä selkeitä linjauksia ja etsittävä EU:n sisäisiä kumppanuuksia.

 

Sinisiä linjauksia EU-politiikkaan:

Lista täydentyy kokonaiseksi ohjelmaksi kevään 2018 aikana. Klikkaamalla ruutuja pääset lukemaan aiheesta tarkemmin.