Sininen tulevaisuus on Suomen uudistaja, Suomen rakentaja ja Suomen turva

Sininen tulevaisuus perustettiin Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Suomalaiset ovat yhteistyössä rakentaneet yhden maailman vauraimmista ja turvallisimmista maista. Suomi on hyvä ja puolustamisen arvoinen maa, mutta yhä useampi kokee, että Suomi tarjoaa uudelle sukupolvelle epävarmemman tulevaisuuden kuin heidän isilleen ja äideilleen. Useat suomalaiset kokevat, että vanhat puolueet ajavat vain omaansa eivätkä yhteistä etua. Siniset on tuore vaihtoehto vanhoille puolueille laajalla poliittisella ohjelmalla ja politiikan uusilla toimintatavoilla. Muutamme sen, miten politiikkaa tehdään.

Uudistaja

Sininen tulevaisuus on uudistusmielinen muutosvoima. Siniset toimivat riippumattomasti ilman kytköksiä etujärjestöihin. Ainoa eturyhmämme on Suomen kansa. Haluamme poistaa puoluepolitikoinnin politiikasta, ja saada aikaan ratkaisuhakuisesti ennen kaikkea tuloksia. Suoran puheen ja radikaalin rehellisyyden kautta. Luotamme ihmiseen yli raha- tai järjestelmävallan. Korostamme avoimesti käytännönläheisyyttä ahtaan ideologisuuden sijaan. Mikä toimii se ihmisten hyväksi jatkukoon, ja mikä ei toimi ihmisten hyväksi, se korjattakoon.

Rakentaja

Sininen tulevaisuus on politiikan startup. Suomi pärjää vain, jos yhä useampi uskaltaa ylittää ympäröivän maailman ennakko-oletukset. Sieltä henkiseltä korpivaellukselta syntyvät niin elinkeinoelämän, järjestöjen kuin politiikankin menestystarinat. Sininen linja rakentuu isänmaallisuudelle, yritteliäisyydelle, toivolle ja uudistushenkisyydelle. Ihmisiä on kannustettava tekemään hyvää ja kehittämään itseään, jotta myös yhteiskunta kehittyy. Ymmärrämme nuorten digitalisoituvan maailman vaatimukset. Haluamme tukea vahvasti lapsiperheitä sekä edistää naisten ja miesten välistä sukupuolten tasa-arvoa. Kunnioitamme eläkeläisten elämäntyötä ja puolustamme suomalaisten duunareiden työpaikkoja. Olemme keskiluokan verokapina: erityisesti työntekijöiden ja pienyrittäjien verotusta on kevennettävä.

Turva

Sininen tulevaisuus on isänmaallinen ja maanpuolustusmyönteinen. Turvallisuus on perusoikeus. Kunnioitamme kristillisiä arvoja, joihin kuuluu jokaisen ihmisen yhtäläinen ja jakamaton ihmisarvo. Suomi on osa länttä ja Euroopan unionia. Maailmaa emme pääse pakoon, vaan sen ilmiöt vaikuttavat meihin tavalla tai toisella. Olemme rakentavan EU-kriittisiä. EU:n tulee mielestämme olla itsenäisten valtioiden yhteistyöliitto, ei liittovaltio. Rajoja ei voi laittaa kiinni, sillä Suomi elää kaupasta. Rajat täytyy turvata ja niitä voidaan valvoa. Suomi tarvitsee realismia ilman rasismia.

Siniset haluaa luoda toivoa sinne, missä sitä ei ole. Aloitimme toimimalla toisin kuin meiltä odotettiin – niin toimimme myös jatkossa aina kun isänmaan etu vaatii.

Puhe on halpaa – siniset saa aikaan tuloksia. Lähde mukaan luomaan Suomen uutta vuosisataa!