Soteuudistus

Sinisen tulevaisuuden tavoite soteuudistuksessa on ollut mahdollisimman hyvät palvelut kaikille suomalaisille. Puolueena, jonka taustalla ei ole etujärjestöjä me olemme voineet keskittyä siihen, että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuvat.

Tästä meitä on myös pilkattu: eikö Sininen tulevaisuus olekaan tehnyt lehmänkauppoja? Tässä tekstissä avaamme Sinisen tulevaisuuden suhtautumista  soteuudistukseen.

“Mikä on opposition vaihtoehto? No, sitä ei ole.”
Timo Soini

Hyvätuloisten yksityiset terveysvakuutukset ja työssäkäyvien työterveydenhuolto ovat tehneet suomalaisesta terveydenhuollosta epätasa-arvoisen.

Uudistuksen myötä lääkäriin pääsy ei ole enää tulotasosta tai työsuhteesta kiinni. Suomessa on suuret terveyserot eri tulo- ja väestöryhmien välillä. Uudistus parantaa väestöryhmien välisiä terveyseroja pitkällä aikavälillä. Varsinkin työttömien tilanne parantuu.

Kysymys siitä, kuka saa mitäkin, on epäolennainen. Siniset ovat keskittyneet varmistamaan, että uudistuksen alkuperäiset tavoitteet toteutuvat.
Sampo Terho

Nykyistä järjestelmää ei johda kukaan. Jos emme tee nyt, suunta on pahempaan. Tällä hetkellä kuntien ja kuntayhtymien käytännöt ja toteutukset terveyspalvelujen järjestämisessä ovat hyvin vaihtelevia. Maakunta uutena hallinnon tasona tuo pirstaleiseen kenttään ryhtiä ja johtajuutta.

Pirkko Mattila on työskennellyt äärimmäisen laadukkaasti Suomen historian ehkä laajimman lakipaketin valmistelussa. Sote-kompromissi ei ole täydellinen, mutta se on paras, mitä Suomessa on vuosikymmeniin saatu aikaan.

Miten byrokratia voi muka lisääntyä? Nykyistä järjestelmää ei johda kukaan. Sote-uudistus tuo merkittävän parannuksen. 300 kunnalta ohjakset 18 maakunnalle.
Sampo Terho

Sinisille 3 tärkeintä saavutusta sote-uudistuksessa

Valinnanvapauslain 58 ja 59 § yhteiskuntavastuu

Sote-palvelut ovat niin tärkeä osa yhteiskuntaamme, että siitä kertyvät verotulot täytyy mahdollisimman pitkälle pystyä verottamaan Suomessa. Ensimmäistä kertaa terveysalan yritykset joutuvat raportoimaan maksamistaan veroista ja kantamaan yhteiskuntavastuuta.

Perusterveyden resurssit kuntoon

Suuterveydenhuollon lisäresurssit ja kasvaneen tehokkuuden kautta parantuvat palvelut parantavat jokaisen suomalaisen terveyttä. Myös ketterät, henkilökohtaista ja laadukasta palvelua tarjoavat pienet yritykset saavat mahdollisuuden valinnanvapauden myötä.

Järkevä valinnanvapaus – yritykset mukaan tervein ehdoin

Sininen tulevaisuus on tervehenkisen yrittäjyyden kannattaja – reilu kilpailu on hyvästä. Me haluamme, että terveysjättien villi ulkoistaminen pannaan kuriin. Erikoissairaanhoidon valinnanvapauden poistaminen oli meille tärkeä voitto.