Tämä on valtakunnallinen Sinisten naisten kotisivu.

Toimimme Suomen hyvinvoinnin, oikeudenmukaisuuden ja turvallisuuden muutosvoimana. Jokaisella yksilöllä yli sukupolvien, iästä tai sukupuolesta riippumatta, on oltava tasa-arvoiset mahdollisuudet kehittää itseään, ympäristöään sekä yhteiskuntaa. Haluamme kannustaa työhön, yrittämiseen ja toisista välittämiseen.

Rakennamme parempaa Suomea yhteistyössä Sinisen puolueen ja nuorisojärjestön kanssa.

Tervetuloa mukaan työhön Suomen ja suomalaisten puolesta!

info@sininentulevaisuus.fi