Sinisten vero- ja sosiaaliturvaohjelmat on julkaistu!

maaliskuu 24, 2018 | Uutiset Yleinen

Sinisten puoluevaltuusto on ensimmäisessä kokouksessaan vahvistanut puolueelle voimaan ohjelmat paremmasta verotuksesta ja toimivammasta sosiaaliturvasta. Ohjelmaprosessi on käynnistynyt jo alkuvuodesta, ja ohjelmia ollaan työstetty yhdessä piirien puheenjohtajien, kansanedustajien ja puolueen kentän kesken. Sinisen linjan rakentaminen jatkuu koko vuoden, ja siihen pääsee vaikuttamaan mm. jättämällä ideoita tällä lomakkeella.

Sininen linja verotukseen

Sinisten vero-ohjelma on luettavissa TÄÄLLÄ (pdf).

Sininen verokapina on suomalaisen polku vaurauteen. Se on työntekoon kannustamista käänteisellä tuloverolla, pieni- ja keskituloisten palkkaverotuksen keventämisellä, yrittämisen esteiden raivaamisella ja piensijoittamisen helpottamisella.

Suomalaisen ainoa tie vaurastumiseen ei saa olla lottovoitto tai periminen, vaan ensisijaisesti oma ahkeruus. Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Suomen veroastetta tulee laskea, jotta toimeliaisuutta ei tukahduteta. Verotuksella on tasattava tuloeroja.

 

Sininen linja sosiaaliturvaan

Sinisten sosiaaliturvaohjelma on luettavissa TÄÄLLÄ (pdf).

Sininen politiikka vahvistaa tavallisen suomalaisen taloudellista asemaa ja ylläpitää tasa-arvoista yhteiskuntamallia. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleville annetaan perusturvaa ilman ylimääräistä byrokratiaa. Matalapalkkaisille maksetaan palkkansa päälle käänteistä tuloveroa, joka tekee työnteosta aina kannattavaa.

Siniset ovat Suomen uudistaja. Hyvinvoinnin ylläpitäminen vaatii tukijärjestelmien jatkuvaa päivittämistä. Työn murros pakottaa sosiaaliturvan ottamaan huomioon joustavasti erilaiset työn muodot. Sosiaaliturvamallin pitää olla työntekoa mahdollistava eikä estävä. Ainoa mahdollisuus pitää yllä hyvää sosiaaliturvan tasoa on kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino.

Siniset tahtovat perusturvaa, joka toimii huonojen aikojen turvaverkkona, mutta kannustaa samalla henkilökohtaiseen vastuun kantamiseen. Ensisijainen vastuu omasta elämästään on aina yksilöllä itsellään. Vastaavasti apua tarvitessaan kansalaisen on saatava sosiaaliturva ilman odottelua ja byrokratiaa. Tämän saavuttamiseksi on uskallettava uudistaa vanhat toimimattomat rakenteet.