Sininen veromalli

Sininen verokapina on suomalaisen polku vaurauteen. Se on työntekoon kannustamista käänteisellä tuloverolla, pieni- ja keskituloisten palkkaverotuksen keventämisellä, yrittämisen esteiden raivaamisella ja piensijoittamisen helpottamisella.

Verotuksen perusperiaatteena on pidettävä laajaa veropohjaa ja alhaisia verokantoja. Suomen veroastetta tulee laskea, jotta toimeliaisuutta ei tukahduteta. Verotuksella on tasattava tuloeroja. Suomalaisen ainoa tie vaurastumiseen ei saa olla lottovoitto tai periminen, vaan ensisijaisesti oma ahkeruus.

Verotuksen on oltava niin yksinkertaista, että verosuunnittelu on sekä tarpeetonta että mahdotonta. Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn verottamisesta haitta- ja kulutusveroihin. Korkean teknologian maana Suomi voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia öljyn ja siitä tehdyn muovin ja muiden haitallisten materiaalien korvaamisessa luontoystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Sinisiä linjauksia verotukseen:

Koko veropoliittinen ohjelmamme löytyy TÄÄLTÄ.